Oznámení č.j. MUPO-3153/2017/SU/SOP

Oznámení o zahájení územního řízení na stavbu: Oprava místních komunikací v obci Přibice SO 101 Komunikace "Dolní Sliník" a SO 104 Komunikace "U Vdolka"

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu