Oznámení č.j. MUPO-43595/2017/SU/SOP

Oznámení zahájení stavebního řízení pro stavbu: Farma pro chov brojlerů Šumice na pozemcích v k.ú. Šumice.

Příloha: Žádost o stavební povolení Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí

              

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu