Oznámení č.j. MUPO-47572/2017/SU/HRI

Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání pro stavbu: Čistírna odpadních vod a kanalizace Troskotovice na pozemcích v k.ú. Troskotovice.

Příloha: Situační výkres

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu