Oznámení č.j. MUPO-5909/2017/SU/TRM


Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení pro stavbu: Stavební úpravy a přístavba MŠ Vranovice č. p. 323 na pozemku parc. č. st. 333/2 v kat. území Vranovice nad Svratkou.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu