Oznámení č.j. MUPO-7724/2017/SU/AUV


Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby: Novostavba RD na pozemku parc. č. 3033/1 v kat. území Šumice.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu