Oznámení o konání veřejného zasedání zastupitelstva města

                                                          Město Pohořelice

                             Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, Pohořelice

                                              INFORMACE

                        o konání XX. zasedání Zastupitelstva města Pohořelice

Městský úřad Pohořelice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje občany města a ostatní veřejnost o konání XX. zasedání Zastupitelstva města Pohořelice, svolaného starostou města Bc. Miroslavem Novákem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání:         Město Pohořelice – kongresový sál Městského úřadu, Vídeňská 699  
Termín konání:      21.10.2020 v 16:00 hodin

Navržený program:

1. Zahájení

2. Jmenování volební komise, určení zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu

3. Rozpočtové opatření města č. 8/2020

4. Revolvingový úvěr 100 mil. – vyhlášení výběrového řízení

5. Žádosti

- prodej  pozemku p. č. 680/2 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou

- záměr odprodeje částí pozemků p.č. 153 a 154/5 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou

- záměr odprodeje částí pozemků p.č. 1858/1, :/2, :/3, vše v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou

- záměr odprodeje částí pozemků p.č. 61/1 a 61/2 v k. ú. Smolín

- záměr odprodeje pozemku p.č. 7045 a části pozemku p.č. 7068 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou

- záměr odprodeje části pozemku p.č. 7069/1 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou.  

- záměr odprodeje pozemku p.č. 6137/1 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou

- záměr směny částí pozemků p. č. 2029 a 2033 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou

6. Založení SVJ pro BD Znojemská 1098 a 1099, Pohořelice

7. Privatizace BD Znojemská 1098 a 1099, Pohořelice

8. Různé

- Mimořádná dotace pro TJ Sokol Pohořelice – tenisový oddíl

- Mimořádná dotace pro Muzejní spolek Pohořelice

- Rekonstrukce veřejného osvětlení – program EFEKT 2021

- Revitalizace části městského parku Pohořelice II. – program OPŽP

 

9.  Interpelace zastupitelů

10.Diskuse občanů

11.Závěr

 

V Pohořelicích 14.10.2020

 

Bc. Miroslav Novák v.r.

starosta města Pohořelice

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 14.10.2020

Sejmuto z úřední desky dne:

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu