Oznámení o konání veřejného zasedání zastupitelstva města

                                                                 Město Pohořelice

                                         Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, Pohořelice

                                                     INFORMACE

                                     o konání XXI. zasedání Zastupitelstva města Pohořelice

Městský úřad Pohořelice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje občany města a ostatní veřejnost o konání XXI. zasedání Zastupitelstva města Pohořelice, svolaného starostou města Bc. Miroslavem Novákem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání:     Město Pohořelice – kongresový sál Městského úřadu, Vídeňská 699  

Termín konání:  25.11.2020 v 16:00 hodin

Navržený program:

1.       Zahájení

2.       Jmenování volební komise, určení zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu

3.       Žádosti

-          odprodej částí pozemků p.č. 153 a 154/5 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou

-          odprodej pozemku p.č. 7045 a části pozemku p.č. 7068 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou

-          odprodej části pozemku p.č. 7069/1 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou.  

-          odprodej pozemku p.č. 6137/1 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou

-          směna částí pozemků p. č. 2029 a 2033 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou

-          záměr prodeje části pozemku p.č. 2431 v k. ú. Smolín

-          zřízení věcného břemene – veřejné osvětlení v lokalitě U Cihelny

4.       Různé

-          schválení výjimky z regulativů Polní III. Etapa

-          úprava územní studie „Plochy Z88 OV, Z89 OV, Z45 BX a Z44 BX v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou“

5.       Interpelace zastupitelů

6.       Diskuse občanů

7.       Závěr

 

V Pohořelicích 18.11.2020

 

Bc. Miroslav Novák  v.r.

starosta města Pohořelice

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 18.11.2020

Sejmuto z úřední desky dne:

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu