Oznámení o konání veřejného zasedání zastupitelstva města

                                                         

                                                                Město Pohořelice

                                      Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, Pohořelice

                                                     INFORMACE

                                 o konání XXII. zasedání Zastupitelstva města Pohořelice

Městský úřad Pohořelice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje občany města a ostatní veřejnost o konání XXII. zasedání Zastupitelstva města Pohořelice, svolaného starostou města Bc. Miroslavem Novákem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání:    Město Pohořelice – kongresový sál Městského úřadu, Vídeňská 699  

Termín konání:   16.12.2020 v 16:00 hodin

 

Navržený program:

1.       Zahájení

2.       Jmenování volební komise, určení zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu

3.       Návrh rozpočtu města na rok 2021

4.       Pravidla provádění rozpočtových opatření v roce 2021

5.       Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-2023

6.       Přijetí revolvingového úvěru 100 mil. Kč

7.       Dotace z rozpočtu města Pohořelice v roce 2021

8.       Žádosti

-          odprodej části pozemku p.č. 2431 v k. ú. Smolín

-          záměr prodeje části pozemku p. č. 1926 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

-          záměr prodeje části pozemku p. č. 392/1 a pozemku p. č. 394 oba v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

-          darování pozemků městu Pohořelice od Povodí Moravy, s.p. – 2. Část

-          odkoupení Myslivny na ulici Sportovní městem

-          zahrádkářská osada „Staré hřiště“

9.       Různé

-          dodatek ke kupní smlouvě č. 2 (AVENTIN, spol. s r.o.)

-          financování minimální sítě sociálních služeb v ORP Pohořelice v roce 2021

-          návrh odměn členům výborů ZM

-          plán schůzí RM a zasedání ZM v roce 2021

10.   Interpelace zastupitelů

11.   Diskuse občanů

12.   Závěr

 

 

 

V Pohořelicích 09.12.2020

 

 

Bc. Miroslav Novák  v.r.

starosta města Pohořelice

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 09.12.2020

Sejmuto z úřední desky dne:

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu