Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Pohořelice

INFORMACE

o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města Pohořelice

Městský úřad Pohořelice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje občany města a ostatní veřejnost o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Pohořelice, svolaného dosavadním starostou obce Ing. Josefem Svobodou v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

Doba konání:            středa 31. 10. 2018  

Místo konání:            kongresový sál městského úřadu, Vídeňská 699

Zahájení:                   17:00 hodin

Program:

1. Zahájení

2. Složení slibu zvolených členů zastupitelstva města

3. Volba volební komise, určení zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu

4. Schválení programu zastupitelstva

5. Schválení počtu uvolněných zastupitelů města

6. Určení způsobu volby starosty a místostarostů

7. Volba starosty, místostarostů a dalších radních

8. Zřízení finančního a kontrolního výboru zastupitelstva města

a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

b) volba předsedy finančního výboru a členů výboru

c) volba předsedy kontrolního výboru a členů výboru

9. Organizační záležitosti

a) zastupování města na valných hromadách společností s majetkovou účastí města – Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. a Česká spořitelna, a.s.

b) návrh na zvolení do představenstva (nebo dozorčí rady) společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

c) návrh na zvolení jednatele společnosti KARENT, spol. s r.o.

d) schválení výše měsíční odměny pro neuvolněné členy ZM (§ 72 zákona o obcích)

10. Diskuse zastupitelů a občanů

11. Závěr

 

 

 

Ing. Josef Svoboda

starosta města Pohořelice

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 24. 10. 2018

Sejmuto z úřední desky dne: 1. 11. 2018

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu