Oznámení o konání zasedání zastupitelstva města

Město Pohořelice

Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, Pohořelice

INFORMACE

o konání XXVIII. zasedání Zastupitelstva města Pohořelice

Městský úřad Pohořelice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje občany města a ostatní veřejnost o konání XXVIII. zasedání Zastupitelstva města Pohořelice, svolaného starostou města Bc. Miroslavem Novákem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání:       Město Pohořelice – kongresový sál Městského úřadu, Vídeňská 699  
Termín konání:    13.10.2021 v 16:00 hodin

Navržený program:

1.       Zahájení

2.       Jmenování volební komise, určení zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu

3.       Žádosti

-          prodej části pozemku p. č. 2447/22  v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou – revokace usnesení

-          prodej části pozemku p. č. 1831/1 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

-          záměr prodeje pozemku města parc. č. 1926 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

-          odkoupení pozemku městem v k.ú. Nová ves u Pohořelic

-          prodej budoucího prodeje části pozemku včetně stavby – garáže

-          výkup pozemků v areálu bývalých kasáren – Kursovi-Navara – revokace usnesení

-          bezúplatný převod pozemků od ČR-ÚZSVM

4.       Různé

-          Žádost TJ Sokol Pohořelice o mimořádnou dotaci

-          Změna investičního záměru – bytový dům Kasárna

-          Žádost o výjimku z regulativů pro výstavby RD v lokalitě „Polní“

-          Zápis Osadního výboru Nová Ves

5.       Interpelace zastupitelů

6.       Diskuse občanů

7.       Závěr

V Pohořelicích  05.10.2021

 

Bc. Miroslav Novák  v.r.
starosta města Pohořelice

Vyvěšeno na úřední desce dne: 05.10.2021
'Sejmuto z úřední desky dne:

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu