Oznámení o konání zasedání zastupitelstva města

                                                          Město Pohořelice

                                         Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, Pohořelice

                                               INFORMACE

                          o konání X. zasedání Zastupitelstva města Pohořelice

Městský úřad Pohořelice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje občany města a ostatní veřejnost o konání X. zasedání Zastupitelstva města Pohořelice, svolaného starostou města Bc. Miroslavem Novákem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

 

Místo konání:              Město Pohořelice – kongresový sál Městského úřadu, Vídeňská 699  

Termín konání:           18.09.2019 v 16:00 hodin

Navržený program:

1.       Zahájení

2.       Jmenování volební komise, určení zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu

3.       Prezentace MAS Podbrněnsko

4.       Dotace pro TJ Sokol Pohořelice

5.       Dotace pro TJ Dynamo Velký Dvůr

6.       Rozpočtové opatření města č. 8/2019

7.       Představení záměru úprav konírny a nám. Svobody – Ing. arch. Kaněk (16:30 h)

8.       Výstavba 24 RD v Nové Vsi a schválení plánovací smlouvy – Ing. Zmidloch (18:00 h)

9.       Žádosti

-          Záměr odprodeje pozemku p. č. 1850 a 1852 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

-          Prodej pozemku p. č. 7533 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

-          Prodej částí pozemků p. č. 1471, 1478/1  a 7069/1 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

-          Prodej pozemku p.č. 7383/4 v k.ú. Pohořelice n/J. – revokace usnesení

-          Směna pozemků p.č. 2121/3 a 2122/3 za část p.č. 2118/1 v k.ú. Pohořelice n/J.

-          Směna pozemků pro motocross v k.ú. Smolín

10.   Různé

-          Přehled žadatelů o dotaci v oblasti sociálních služeb

-          Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města

-          Úprava před sportovní halou

-          Záměr výstavby bytového domu v kasárnách

-          Informace o proběhlé schůzce s občany o budoucnosti městského parku

11.   Interpelace zastupitelů

12.   Diskuse občanů

13.   Závěr

 

V Pohořelicích 11.09.2019

 

Bc. Miroslav Novák v. r.

starosta města Pohořelice

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 11.09.2019

Sejmuto z úřední desky dne:  

                                                     

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

Hlašení do emailu

S ohledem na občany v částech města s nedostatečnou slyšitelností místního rozhlasu a pracující mimo území města, nabízíme možnost zasílání hlášení místního rozhlasu na zaslanou emailovou adresu.

Po zaslání kontaktní adresy na adresu sekretariat@pohorelice.cz s předmětem

hlaseni_do_posty

bude zasíláno hlášení místního rozhlasu.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu