Oznámení o konání zasedání zastupitelstva města

Město Pohořelice

Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, Pohořelice

INFORMACE o konání XV. zasedání Zastupitelstva města Pohořelice

Městský úřad Pohořelice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje občany města a ostatní veřejnost o konání XV. zasedání Zastupitelstva města Pohořelice, svolaného starostou města Bc. Miroslavem Novákem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání:              Město Pohořelice – kongresový sál Městského úřadu, Vídeňská 699  
Termín konání:            12.02.2020 v 16:00 hodin

Navržený program:

1.      Zahájení

2.      Jmenování volební komise, určení zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu

3.      Rozpočtové opatření města č. 1/2020

4.      Žádosti

-          záměr odprodeje pozemku p. č. 158/2 v k. ú. Smolín

-          směna pozemků v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

5.      Různé

-          schválení smlouvy pro stavbu „II/416 Pohořelice - okružní křižovatka“

-          návrh Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích

-          návrh odměny neuvolněným členům ZM

6.      Interpelace zastupitelů

7.      Diskuse občanů

8.      Závěr

V Pohořelicích 05.02.2020

 

Bc. Miroslav Novák v. r.

starosta města Pohořelice

 

   

Vyvěšeno na úřední desce dne: 05.02.2020

Sejmuto z úřední desky dne:

 

 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

  31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu