Oznámení o konání Zastupitelstva města

Město Pohořelice

Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, Pohořelice

INFORMACE

o konání IX. zasedání Zastupitelstva města Pohořelice

Městský úřad Pohořelice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje občany města a ostatní veřejnost o konání IX. zasedání Zastupitelstva města Pohořelice, svolaného starostou města Bc. Miroslavem Novákem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání:                   Město Pohořelice – kongresový sál Městského úřadu, Vídeňská 699  

Termín konání:                19.06.2019 v 16:00 hodin

Navržený program:

1.       Zahájení

2.       Jmenování volební komise, určení zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu

3.       Závěrečný účet a účetní závěrka města za rok 2018

4.       Mimořádná dotace pro TJ Sokol Pohořelice

5.       Rozpočtové opatření města č. 4/2019

6.       Dražba - prodej částí pozemků p. č. 7493, 7492 a 7491/2 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou 

7.       Žádosti

-          záměr prodeje pozemku p.č. 342/2 v k. ú. Nová Ves u Pohořelic

-          záměr prodeje částí pozemků p.č. 7386 a 7392 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

-          záměr prodeje části pozemku p. č. 2137 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

-          záměr prodeje části pozemku p. č. 7533 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

-          prodej části pozemků p. č. 1643/4 a pozemku 1640 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

-          směna pozemku p.č. 2351/13, části p.č. 2356/1,  části p.č. 2365/1 a části p.č. 2063/10 o celkové výměře 234 m2 za část pozemku p.č. 6788 o výměře 234 m2, vše v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou

-          záměr prodeje části pozemku p. č. 6383 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

-          záměr prodeje části pozemku p. č. 1471, 1478/1 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou

8.       Různé

-          nesouhlas se zrušením Odborného učiliště Cvrčovice

-          Školský obvod Pohořelice

-          výnos daně z nemovitých věcínávrh OZV

-          podněty a požadavky Muzejního spolku Pohořelice

9.       Interpelace zastupitelů

10.   Diskuse občanů

11.   Závěr

 

V Pohořelicích 12.06.2019

 

Bc. Miroslav Novák v. r.

starosta města Pohořelice

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 12.06.2019

Sejmuto z úřední desky dne:  

 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Slavnosti města

24947

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

Hlašení do emailu

S ohledem na občany v částech města s nedostatečnou slyšitelností místního rozhlasu a pracující mimo území města, nabízíme možnost zasílání hlášení místního rozhlasu na zaslanou emailovou adresu.

Po zaslání kontaktní adresy na adresu sekretariat@pohorelice.cz s předmětem

hlaseni_do_posty

bude zasíláno hlášení místního rozhlasu.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu