Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Pohořelice

Město Pohořelice

Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, Pohořelice

INFORMACE

o konání II. zasedání Zastupitelstva města Pohořelice

Městský úřad Pohořelice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje občany města a ostatní veřejnost o konání II. zasedání Zastupitelstva města Pohořelice, svolaného starostou města Bc. Miroslavem Novákem v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání:

Doba konání:

Navržený program:

Město Pohořelice – kongresový sál Městského úřadu, Vídeňská 699   

14. 11. 2018 v 16:00 hodin

1.      Zahájení

2.      Volba volební komise, určení zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu

3.      Žádosti

-          záměr směny části pozemku p. č. 2012 nebo p. č. 2033, oba v 
k. ú. Smolín za pozemek města p. č. 2043 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

-          záměr odprodeje pozemku p. č. pozemků p. č. 1643/1 a 1643/3 o výměře 598 m2, oba v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

-          odprodej pozemku p.č. 2122/4 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

4.      Různé

       

- kniha o městě Pohořelicích - schválení prodejní ceny

- návrh na doplnění členů výborů ZM

-  návrh odměn neuvolněným členům ZM

5.      Diskuse zastupitelů a občanů

6.      Závěr

 

 

V Pohořelicích, dne 8. 11. 2018

 

 

 

Bc. Miroslav Novák, DiS. v.r.

starosta města Pohořelice

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 8. 11. 2018

Sejmuto z úřední desky dne:  

 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu