Oznámení o konání jednání Zastupitelstva města

Město Pohořelice
Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, Pohořelice

INFORMACE

o konání XXIV. zasedání Zastupitelstva města Pohořelice

Městský úřad Pohořelice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje občany města a ostatní veřejnost o konání XXIV. zasedání Zastupitelstva města Pohořelice, svolaného starostou města Bc. Miroslavem Novákem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání:                   Město Pohořelice – kongresový sál Městského úřadu, Vídeňská 699  

Termín konání:                07.04.2021 v 16:00 hodin

Navržený program:

1.       Zahájení

2.       Jmenování volební komise, určení zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu

3.       Jednací řád Zastupitelstva města Pohořelice - aktualizace

4.       Rozpočtové opatření města č. 2/2021

5.       Žádosti
-            Záměr prodeje části pozemku p. č. 7069/1 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou
-          Odprodej pozemku p. č. 283/40 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou
-          Odprodej pozemku p. č. 283/41 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou
-          Odprodej pozemku p. č. 283/1 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou
-          Směna pozemků v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou
-          Záměr prodeje pozemku p. č. 2196 a části pozemku p. č. 2199/1, vše  v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou
-          Výkup pozemků ve Smolíně – mokřad
-          Záměr prodeje části pozemku p. č. 158/3 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou
-          Sběrný dvůr – nabytí nemovitosti výstavbou

6.       Různé

-          Dotační program na podporu sociálních služeb v roce 2021
-          Poskytnutí dotací pro sociální služby z rozpočtu města na rok 2021   
-          Doplnění zadání změny č. 1 Územního plánu města Pohořelice
-          Program rozvoje města - aktualizace
-          Přehled čerpání dotací za programovací období  2014-2020
-          Představení studie MŠ Znojemská
-          Žádost o posouzení nutnosti kácení stromů ve Smolíně

 

7.       Interpelace zastupitelů

8.       Diskuse občanů

9.       Závěr

 V Pohořelicích  31.03.2021

Bc. Miroslav Novák  v.r.
starosta města Pohořelice

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 31.03.2021
Sejmuto z úřední desky dne: 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

  31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu