Oznámení o možnosti převzít doručovanou písemnost

Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy a silničního hospodářství oznamuje:

Veřejnou vyhlášku č. j. MUPO-49930/2018/OD/BRI - pro adresáta Michal Gabor Lasiewicz,  nar. 1980

Veřejnou vyhlášku č. j. MUPO-50248/2018/OD/BRI - pro adresáta Jerzy Józef Migdal, nar. 1975

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu