Oznámení o možnosti převzít písemnost


Oznámení o možnosti převzít písemnost Usnesení č.j. MUPO-13650//2016/SU/SVB ze dne 25.5.2016 - zastavení územního řízení na stavbu: Oplocení na pozemcích parc. č.  365/17 a 1282/25 v k.ú. Troskotovice.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu