Oznámení o odvolání č.j. MUPO-5594/2018/SU/SVB

Oznámení o odvolání a výzva k vyjádření k podanému odvolání do přerušeného územního řízení na stavbu: R 52, stavba 5204 Pohořelice - Ivaň v km 16,100 - 19,200 na pozemcích v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou a Nová Ves u Pohořelic.

Příloha: Stejnopis odvolání

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu