Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 25.10.2017 od 07:30 do 14:30

Obec Část obce

Pohořelice  Smolín
Žabčice     
Žabčice
Pohořelice  Pohořelice

 

Vypnutá oblast:

 Ø Smolín Bažantnice, Hájenka č.p. 83, včelíny poblíž bývalého dvora Oulehla

Ø Žabčice lokalita bývalého Dvoru Oulehla - Písek Žabčice

 Seznam zařízení postižených vypnutím

 Ø Distribuční trafostanice 501157 Pohořelice Tiskárna

Ø Distribuční trafostanice 500912 Smolín Vodojem

Ø Distribuční trafostanice 500909 Smolín BAŽANTNICE

Ø Distribuční trafostanice 500910 Žabčice DVŮR OULEHLA

Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon).  Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.

Upozornění:

V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím.

Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností E.ON Česká republika, s.r.o.

Pro případné další informace volejte E.ON Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo navštivte www.eon.cz, kde v části věnované distribuci najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny, nebo použijte přímo adresu http://portal.eon.cz/cs/otg/.

Děkujeme Vám za pochopení.

E.ON Distribuce, a.s.

 

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu