Oznámení o přerušení el. energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 25.02.2016 od 07:30 do 15:00

Obec Část obce

Pohořelice  Nová Ves

Seznam postižených odběrných míst  

Ø Pohořelice, Nová Ves 140

Ø Pohořelice, Nová Ves 141

Ø Pohořelice, Nová Ves 142

Ø Pohořelice, Nová Ves 143

Ø Pohořelice, Nová Ves 144

Ø Pohořelice, Nová Ves 145

Ø Pohořelice, Nová Ves 146

Ø Pohořelice, Nová Ves 152

Ø Pohořelice, Nová Ves 153

Ø Pohořelice, Nová Ves 66

Ø Pohořelice, Nová Ves 87

 

Dle přiložené mapky - zde.

 

Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon).  Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.

Upozornění:

V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím.

Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností E.ON Česká republika, s.r.o.

Pro případné další informace volejte E.ON Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo navštivte www.eon.cz, kde v části věnované distribuci najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny, nebo použijte přímo adresu http://portal.eon.cz/cs/otg/.


  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu