Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy č.j. MUPO 41094/2018/SU/PRJ

Městský úřad Pohořelice, odbor ÚPSÚ - oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy pro obec Přibice o umístění a povolení stavby "Přestavba a změna účelu užívání kulturního domu na polyfunkční centrum s multifunkčním sálem".

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu