Oznámení o uzavření VPS čj. MUPO-16283/2020/SU/LEB

Oznámení o uzavření Veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby: Dětské hřiště v obci Přibice na pč. 3435, 3433 v k. ú. Přibice.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu