Oznámení o uzavření VPS č.j. MUPO-36034/2018/SU/SOP

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby: Přístavba předsazených betonových lodžií na pozemcích parc. č.  389/1 a 389/10 v k. ú. Pohořelice nad  Jihlavou.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu