Oznámení o uzavření VPS č.j. MUPO-37708/2017/SU/DVJ

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby: Pohořelice, Brněnská, dešťová kanalizace na pozemcích p. č. 1379/1, 1388, 1404/1, 7136 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu