Oznámení o výběrovém řízení č. BBV/40/2016 s následnou aukcí

Oznámení                   Inzerát

Mapa                          Ortofotomapa

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu