Zveřejnění záměru na prodej pozemků

ÚZSVM ČR - oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís. BBV/12/2018 a jeho podmínkách na zajištění zájemce o koupi nemovitého majetku v k. ú. Valtice.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu