Oznámení o zahájení řízení č. j. MUPO-1697/2016/ZP/MIJ

Veřejná vyhláška: Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - viz příloha
  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu