Oznámení o zahájení řízení č.j. MUPO-63284/2018/ZP/TRR ze dne 17.12.2018

Oznámení o zahájení řízení č.j. MUPO-63284/2018/ZP/TRR ze dne 17.12.2018

Prodloužení termínu dokončení vodního díla "Vlasatice - kanalizace a ČOV", které bylo povoleno rozhodnutím č.j. MUPO-32309/2016/ZP/TRR ze dne 9.12.2016, které nabylo právní moci dne 10.1.2017.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu