Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení

Navržená novostavba RD je umístěna na pozemcích parc. č. 1625 - zahrada a parc. č. 2872 – ostatní plocha, jiná plocha ve vlastnictví žadatele, dále na pozemcích parc. č. 1665/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 2205/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 1665/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, vše ve vlastnictví obce Přibice. Stavba je navržena v min. vzdálenosti 0,193 m od společné hranice s pozemkem parc. č. 1626/1, od ostatních hranic se sousedními pozemky je stavba umístěna v minimální vzdálenosti 3,50 m.

Jedná se o novostavbu nepodsklepeného, samostatně stojícího, jednopodlažního, zděného rodinného domu s podkrovím. Půdorys objektu je ve tvaru písmene L s max. půdorysnými rozměry 14,0 m x 17,50 m. Střecha objektu je sedlová se sklonem střešních rovin 37˚, max. výška hřebene střechy je +8,05 m, střešní krytina bude pálená, oplechování bude provedeno z poplastovaného plechu. Výplně otvorů budou plastové s izolačním  trojsklem. Stavba bude napojena na všechny inženýrské sítě (voda, kanalizace, elektřina, plyn). Vnitřní instalace budou zahrnovat rozvody pitné vody s ohřevem TV v návaznosti na vytápění. Vytápění bude ústřední teplovodní s topným médiem zemní plyn. Rozvody splaškové kanalizace budou provedeny plastové s  odvětráním přes střechu objektu.

Voda z dešťových srážek z RD a ze zpevněných ploch bude svedena do retenční nepropustné nádrže (max. 6m3), umístěné na pozemku žadatele a dále přepadem do vsakovacího objektu, umístěného rovněž na pozemku žadatele.

Zpevněné plochy pro příjezd a přístup budou z betonové zámkové dlažby kladené do pískového lože na štěrkový hutněný podsyp.

Veřejná vyhláška

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu