Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení a vodoprávního řízení č.j. MUPO-60623/2018/ZP/VOL

Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí zveřejňuje oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení a vodoprávního řízení k vodnímu dílu "III/4133 a III/3967 Loděnice - průtah, Dešťová kanalizace", č.j. MUPO-60623/2018/ZP/VOL

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu