Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou č.j. MUPO-61585/2018/OD/SAM

Dne 05.11.2018 podala u zdejšího odboru dopravy a silničního hospodářství žádost obec
Šumice, Šumice 11, 671 75 Loděnice, IČO: 00637602 v zast. KAPEGO projekt s.r.o., Ostrava-Mariánské Hory, 28. řijna 1142/168, 709 00 Ostrava Poruba, IČ: 29395933 o vydání
společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu:


„Šumice – rekonstrukce chodníků“
na
pozemcích KN parc.č. 18/1, 18/2, 18/3, 100 (st.), 405, 1967/1, 1978, 2011/7, 2011/10, 2355/1,
2381/2, 2404/3, 2404/4, 2404/5, 2417, 3630, 3950, 18/6, v k.ú. Šumice.

oznameni-o-zahajeni-spolecneho-uzemniho-a-stavebniho-rizeni-verejnou-vyhlaskou-cj-mupo-615852018odsam

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu