Oznámení o zahájení správního řízení - zásah do VKP

Oznámení o zahájení správního řízení - zásah do VKP -  částečné odstranění stromového a keřového porostu v korytě a na pravém břehu odvodňovacího kanálu IDVT 10206849 v k.ú. Ivaň

Zahájení správního řízení - dokument *.pdf

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu