Oznámení o zahájení vodoprávního řízení č.j. MUPO-2413/2019/ZP/VOL

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení č.j. MUPO-2413/2019/ZP/VOL

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení ve věci stavebního povolení vodního díla "Pasohlávky-východ, lokalita 32 RD, SO 02 - kanalizace dešťová, SO 03 - kanalizace splašková, SO 04 - vodovod, SO 05 - vodovod užitkový" Městského úřadu Pohořelice, odboru životního prostředí č.j. MUPO-2413/2019/ZP/VOL ze dne 14.1.2019

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu