Oznamení SŘ - „Pohořelice, ul. Dvorní, chodníky, parkování, dešťová kanalizace a vegetační úpravy“

Dne 20.07.2017 podalo u zdejšího odboru dopravy a silničního hospodářství žádost město Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice IČ: 00283509,  o stavební povolení na stavbu:
„Pohořelice, ul. Dvorní, chodníky, parkování, dešťová kanalizace a vegetační úpravy“
na pozemcích parc.č. 874/1 ostatní plocha, 917 ostatní plocha v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.
Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Na výše uvedenou stavbu bylo zdejším stavebním úřadem vydáno  dne 17.03.2017 územní rozhodnutí č.18/2017  pod č.j MUPO-1502/2017/SU/HRI.

Kompletní dokument

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu