Oznámení veřejnou vyhláškou - OOP stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Vranovice č.j. MUPO-77674/2019/OD/KOP

Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy- stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - stálé dopravní značení v obci Vranovice.
Kompletní dokumentace:

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu