Oznámení zahájení stavebního řízení č. j. MUPO 52229/2015


Oznámení zahájení stavebního řízení pro stavbu: Stavební úpravy RD č. pop. 208 na pozemku parc. č. 1251 v kat. území Pohořelice nad Jihlavou.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu