Oznámení zahájení stavebního řízení č.j. MUPO-468/2016/OD/SAM

oznámení zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou na stavbu "Vranovice, bytová zástavba Kopečky: komunikace, chodníky, parkovací místa"

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu