Oznámení zahájení územního řízení č.j. MUPO-18059/2016/SU/HRI


Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby: Pohořelice, Brněnská, přeložka NN, město na pozemcích v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Příloha: situační výkres

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu