Oznámení zahájení územního řízení čj. MUPO-2194/2021/SU/AUV

 Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby: Optická přístupová síť, ulice Dlouhá, Pšeničná, Mlýnská na pozemcích pč. 969, 71/7, 71/2, 1880, 1900, 1916, 1918/1, 1918/3, 1918/4, 1917/1, 1917/27, 2118/1, 2014, 1917/28, 2085, 2020, 2023/1, 3300/44, 6811, 6799, 2070/1, 1917/30, 2069, 2064, 2292, 2301/1 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Příloha: situace se zákresem trasy výkres č. C.1.2

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu