Oznámení zahájení územního řízení č.j. MUPO-358/2017/SU/TRM


Oznámení o zahájení územního řízení pro umístění stavby: Bytový dům na pozemku parc. č. 389/142, 389/1, 403 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu