Oznámení zahájení územního řízení č.j. MUPO-40694/2017/SU/TRM

Oznámení zahájení územního řízení o umístění stavby: Prodloužení vedení závlahového systému na pozemcích p. č. 8103, 8097,  8106, 8133 8256 v k.ú. Drnholec a na pozemcích p. č. 1757, 2035, 2024, 2067, 1941 v k.ú. Troskotovice.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu