Oznámení zahájení územního řízení č.j. MUPO-61123/2018/SU/LEB

Oznámení zahájení územního řízení pro umístění stavby: Přístupová optická síť Cvrčovice - nová zástavba RD na p.č. 121/11, 237/1, 5263/3, 5264/1 v k.ú. Cvrčovice u Pohořelic.

Příloha: Zmenšená situace C.3 - koordinační situace

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu