Oznámení zahájení územního řízení čj. MUPO-61429/2020/SU/SOP

Veřejná vyhláška, Oznámení zahájení územního řízení o umístění stavby: Troskotovice, obnova DS NN z TS Obec 1040012747 na pozemcích v k. ú. Troskotovice.

Příloha: Celkový situační výkres

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu