Oznámení zahájení územního řízení č.j. MUPO-7884/2017SU/TRM

Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby: Vodovod a veřejné osvětlení Pohořelice, U Cihelny na pozemcích p. č. 414/7, 470, 476, 488, 500 a 510 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu