Oznámení zahájení územního řízení č.j. MUPO-9041/2016/SU/SVB


Oznámení zahájení územního řízení o umístění stavby: Oprava místních komunikací v obci Přibice SO 101 Komunikace "Dolní Sliník" a SO 104 Komunikace "U Vdolka" na pozemních v k.ú. Přibice.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu