Oznámení zahájení vodoprávního řízení č. j. MUPO 41094/2015

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení ke stavbě: „Prodloužení veřejného vodovodu v obci Vlasatice" - viz příloha
  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu