Oznámení zveřejnění záměru

Krajský úřad JMK, odbor životního prostředí „Pohořelice II.“, k. ú. Pohořelice nad Jihlavou, okr. Brno-venkov – zveřejnění oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zahájení zjišťovacího řízení.

Oznámení záměru

Situace záměru

Rozptylová studie

Hluková studie

Vyjádření ÚÚP

Stanovisko Natura 2000

Zveřejnění záměru

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu