Informace z odboru

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu - jaro 2022

21. dubna 2022

Termíny a podrobné informace k jarnímu svozu vybraných druhů odpadů.

Aktuální informace ke Kotlíkovým dotacím

13. ledna 2022

Informace o možnostech získání dotace na nový zdroj vytápění v r. 2022.

Svoz odpadu v roce 2022

17. prosince 2021

Svoz odpadu 2022

Harmonogram svozu odpadu bude distribuován do domácností formou letáků.

V září 2022 bude zakázán provoz kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy

6. října 2021

Bližší informace o zákazu používání těchto kotlů a možnosti získání dotace na jejich výměnu naleznete uvnitř článku. 

Aktualizováno - přidány podrobnější informace

Systém třídění odpadu v Pohořelicích

26. dubna 2021

15125¨

Článek obsahuje informace o systému třídění odpadu v Pohořelicích.

Elektronická evidence výsypů odpadů nově

12. ledna 2021

Svozová společnost FCC ČR, s. r. o. spustila od 1.1.2021 tuto službu nově na webovém portálu pod značkou „NAŠE POPELNICE“ –www.nasepopelnice.cz. Bližší informace v tomto článku.

Novinky v odpadovém hospodářství

10. června 2020

Informace o zvýšení frekvence svozu tříděného odpadu z veřejných sběrných míst, umístění nového typu kontejneru na textil a další.

Přidělování nádob na tříděný odpad

4. března 2020

Nová pravidla pro přidělování nádob jsou uvedena uvnitř článku. 

Kam s použitými pneumatikami

2. října 2019

Na sběrné místo na ul. Loděnické v Pohořelicích není možné odevzdávat použité pneumatiky. Pneumatiky odevzdávejte v pneuservisech, které jsou místy zpětného odběru pneumatik - bližší informace v článku.

Sběrné místo komunálního odpadu - ul. Loděnická

2. července 2019

Informace a otevírací doba.

Třídění odpadu má smysl

20. června 2019

Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových, přispělo Město Pohořelice ve spolupráci se společností EKO-KOM, a. s. ke zlepšení životního prostředí a snížení tzv. „uhlíkové stopy“. Bližší informace v článku.

Město Pohořelice se připojilo ke kampani #NEPETUJ

10. září 2018

22360

Město Pohořelice se stalo partnerem kampaně #NEPETUJ. Kampaň #NEPETUJ vznikla v reakci na letní ECO song „Léto bez plastů“, kdy velké množství lidí začalo bádat po tom, jak sami mohou ovlivnit snižování produkce plastových obalů. Kampaň #NEPETUJ má za cíl snížit produkci PET lahví a také, jak symbolika v logu kampaně naznačuje, měnit myšlení lidí ve vztahu k zodpovědnosti za odpad, který každý z nás produkuje. 

Více informací uvnitř článku.

Změny v umístění kontejnerů na tříděný odpad

2. května 2018

Změny v umístění kontejnerů na tříděný odpad na veřejných stanovištích a úprava některých stanovišť.

Přehled stanovišť kontejnerů na tříděný odpad

6. prosince 2017

Přehled stanovišť kontejnerů na tříděný odpad  - papír, plast, sklo, kovy, textil, elektro a jedlé oleje. Článek obsahuje také mapu s rozmístěním jednotlivých stanovišť. 

Informace o změně způsobu nakládání s odpady ve městě

26. října 2017

Od listopadu 2017 dojde ke změně způsobu nakládání s odpady ve městě, bližší informace najdete v tomto článku. 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

  31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu