Informace z odboru

Svoz směsného komunálního odpadu 26. a 27. 4. 2017

25. dubna 2017

Ve středu 26. 4. 2017 a ve čtvrtek 27. 4. 2017 se uskuteční svoz SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU.  Nádoby přistavte před dům již ve večerních hodinách před svozem.

Upozorňujeme, že směsný komunální odpad se od dubna 2017 sváží ve čtrnáctidenních intervalech. 

Elektronická evidence výsypů nádob

19. dubna 2017

Účastníci zapojení do nového systému třídění odpadu obdrží přístupové údaje do elektronické evidence výsypů nádob. V této evidenci budou uvedeny jednotlivé provedené výsypy všech nádob a aktuální procento třídění pro dané číslo popisné. Údaje budou v evidenci zobrazeny vždy do 3 dnů po výsypu jednotlivých nádob. Z důvodu přihlašování velkého množství nových účastníků budou údaje v evidenci výsypů zobrazovány od 15. 5. 2017. Data budou evidována a zobrazena zpětně za všechny provedené výsypy.

PROJEKT: Nakládání s odpadem ve městě Pohořelice

7. dubna 2017

16329

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životní prostředí.

Termíny vývozu odpadu v květnu 2017

1. dubna 2017

Termíny vývozu odpadu v květnu 2017:

papír                             3. 5. a 31. 5. 2017 (středa)

plast                            17. 5. 2017  (středa)

bioodpad                   4. 5. a 18. 5. 2017 (čtvrtek)

SMĚSNÝ ODPAD  10./11. 5. a 24./25. 5. 2017 (středa/čtvrtek)

Upozorňujeme, že při svozu bioodpadu budou sváženy pouze nádoby. Cokoliv umístěné mimo nádobu nebude odvezeno (pytle, větve apod.).

Stále je možné podávat přihlášky k odběru nádob na tříděný odpad - zde.

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu

30. března 2017

Svoz nebezpečného odpadu: 

Pohořelice                                                      28. 3. 2017 (úterý) 9:00 hod.

Smolín, Nová Ves a Velký Dvůr                     4. 4. 2017 (úterý) 9:00 hod.

Svoz velkoobjemového odpadu:

Pohořelice                                                      30. 3. - 1. 4. 2017 (čtvrtek až sobota)

Smolín, Nová Ves a Velký Dvůr                     6. 4. - 8. 4. 2017 (čtvrtek až sobota)

Do kontejnerů lze odkládat POUZE VELKOOBJEMOVÝ ODPAD, jako jsou např. části nábytku, koberce a jiný odpad větších rozměrů, který nelze uložit do nádob na směsný komunální odpad. Větší větve je možné odložit vedle kontejneru, budou se dále zpracovávat. 

DO KONTEJNERŮ NEPATŘÍ: NEBEZPEČNÝ ODPAD, ELEKTROZAŘÍZENÍ, STAVEBNÍ SUŤ, BIOODPAD, PAPÍR, SKLO, PLAST, NÁPOJOVÉ KARTONY A KOVY. 

 

Termíny vývozu odpadu v dubnu 2017

29. března 2017

Termíny vývozu odpadu v dubnu 2017:

papír                  5. 4. 2017 (středa)
plast                  19. 4. 2017  (středa)
bioodpad           6. 4. a 20. 4. 2017 (čtvrtek)
směsný odpad 12./13. 4. a 26./27. 4. 2017 (středa/čtvrtek)

Upozorňujeme, že při svozu bioodpadu budou sváženy pouze nádoby. Cokoliv umístěné mimo nádobu nebude odvezeno (pytle, větve apod.).

Stále je možné podávat přihlášky k odběru nádob na tříděný odpad - zde.

Svoz papíru v pondělí 27. 3. 2017

25. března 2017

V pondělí 27. 3. 2017 se uskuteční mimořádný svoz modrých nádob na papír.  Nádoby přistavte před dům již ve večerních hodinách před svozem.

Přihláška k odběru nádob na tříděný odpad - aktuality

25. března 2017

15125

Nádoby na tříděný odpad je možné stále objednávat. Také je možné měnit velikost nádob. Pro rodinné domy jsou určeny nádoby na papír pouze o objemu 120 l. Nádoby na plast jsou k dispozici již pouze o objemu 240 l. V případě bioodpadu můžete objednávat obě velikosti nádob, tj. 120 l nebo 240 l.

Čipování popelnic na směsný komunální odpad - 2. termín

14. března 2017

Ve dnech 15. a 16. 3. 2017 (středa a čtvrtek) proběhne druhé kolo čipování popelnic na směsný komunální odpad. Čipování bude probíhat v den svozu odpadu. Popelnice, které nejsou očipované z minulého týdne, po vývozu prosím neschovávejte.

 

  • Čipování popelnic se týká všech domácností ve městě, tedy i těch domácností, které se do nového systému třídění nezapojily. 
  • Popelnice musí být označeny číslem popisným!!
  • U rodinných domů se budou čipovat maximálně 2 popelnice na směsný komunální odpad na jednu domácnost.

Pozvánka na veřejnou prezentaci systému třídění odpadu a další organizační informace

21. února 2017

Veřejná prezentace nového systému třídění odpadu se uskuteční dne 23. 2. 2017 od 17:00 hod. v budově Kina v Pohořelicích, Komenského 1624. 

V článku jsou dále uvedeny termíny rozvozu nádob na tříděný odpad, označování nádob na směsný komunální odpad čipy, termíny svozu odpadu a pokyn odboru finančního Městského úřadu k poskytovaným bonusům. 

Aktuální informace k novému systému třídění odpadu

30. listopadu 2016

V článku jsou uvedeny aktuální informace o novém systému třídění odpadu, prodloužení termínu pro odevzdání přihlášek k odběru nádob, informace o zpracování jednotlivých druhů odpadů a o možnostech třídění elektroodpadu a jedlých olejů v Pohořelicích.

Nejčastější dotazy k novému systému třídění odpadu

24. listopadu 2016

V článku jsou uvedeny podrobné informace k novému systému třídění odpadu formou otázek a odpovědí. 

Povinnost majitelů kotlů na tuhá paliva

7. listopadu 2016

Upozorňujeme na povinnost týkající se majitelů kotlů na tuhá paliva o tepelném příkonu 10 ‑ 300 kW napojených na teplovodní soustavu ústředního vytápění domu. 

Kotlíkové dotace pomohou zlepšit ovzduší v Jihomoravském kraji

7. listopadu 2016

Jihomoravský kraj spustil dlouho očekávané Kotlíkové dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí, kde mohou peníze z evropských fondů využít přímo občané kraje. Dotace jsou určeny na výměnu starých kotlů na tuhá paliva.

Informace k novému systému třídění odpadu

26. října 2016

Informace o novém systému nakládání s odpadem.  

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Dětská skupina (dotazník) 16326
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu