Informace z odboru

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu - jaro 2021

12. dubna 2021

Termíny a podrobné informace o jarním svozu vybraných druhů odpadů.

Elektronická evidence výsypů odpadů nově

12. ledna 2021

Svozová společnost FCC ČR, s. r. o. spustila od 1.1.2021 tuto službu nově na webovém portálu pod značkou „NAŠE POPELNICE“ –www.nasepopelnice.cz. Bližší informace v tomto článku.

Termíny vývozu odpadu o vánočních svátcích a v lednu 2021

17. prosince 2020

Termíny svozu odpadu budou zachovány podle platného harmonogramu. Harmonogram svozu odpadu pro rok 2021 je umístěn na webových stránkách města a bude zveřejněn v únorovém čísle Zpravodaje ve větším formátu.

Vánoce 2020

PLAST                          23.12.2020  (středa)

BIOODPAD                   24.12.2020 (čtvrtek)

SMĚSNÝ ODPAD         30./31.12.2020 (středa/čtvrtek)

LEDEN 2021

PAPÍR                           06.01.2021 (středa)

PLAST                          20.01.2021  (středa)

BIOODPAD                   21.01.2021 (čtvrtek)

SMĚSNÝ ODPAD        13./14.01.2021 a 27./28.01.2021 (středa/čtvrtek)

Harmonogram svozu 2021

Novinky v odpadovém hospodářství

10. června 2020

Informace o zvýšení frekvence svozu tříděného odpadu z veřejných sběrných míst, umístění nového typu kontejneru na textil a další.

Poplatek za odpad pro rok 2020 - slevy za třídění odpadu

1. dubna 2020

Občané, kteří se v roce 2019 zapojili do nového systému třídění odpadu, mají v letošním roce nárok na slevu z poplatku za odpad podle stanoveného „Motivačního programu“. 

Přidělování nádob na tříděný odpad

4. března 2020

Nová pravidla pro přidělování nádob jsou uvedena uvnitř článku. 

Kam s použitými pneumatikami

2. října 2019

Na sběrné místo na ul. Loděnické v Pohořelicích není možné odevzdávat použité pneumatiky. Pneumatiky odevzdávejte v pneuservisech, které jsou místy zpětného odběru pneumatik - bližší informace v článku.

Sběrné místo komunálního odpadu - ul. Loděnická

2. července 2019

Informace a otevírací doba.

Třídění odpadu má smysl

20. června 2019

Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových, přispělo Město Pohořelice ve spolupráci se společností EKO-KOM, a. s. ke zlepšení životního prostředí a snížení tzv. „uhlíkové stopy“. Bližší informace v článku.

Město Pohořelice se připojilo ke kampani #NEPETUJ

10. září 2018

22360

Město Pohořelice se stalo partnerem kampaně #NEPETUJ. Kampaň #NEPETUJ vznikla v reakci na letní ECO song „Léto bez plastů“, kdy velké množství lidí začalo bádat po tom, jak sami mohou ovlivnit snižování produkce plastových obalů. Kampaň #NEPETUJ má za cíl snížit produkci PET lahví a také, jak symbolika v logu kampaně naznačuje, měnit myšlení lidí ve vztahu k zodpovědnosti za odpad, který každý z nás produkuje. 

Více informací uvnitř článku.

Změny v umístění kontejnerů na tříděný odpad

2. května 2018

Změny v umístění kontejnerů na tříděný odpad na veřejných stanovištích a úprava některých stanovišť.

Přehled stanovišť kontejnerů na tříděný odpad

6. prosince 2017

Přehled stanovišť kontejnerů na tříděný odpad  - papír, plast, sklo, kovy, textil, elektro a jedlé oleje. Článek obsahuje také mapu s rozmístěním jednotlivých stanovišť. 

Informace o změně způsobu nakládání s odpady ve městě

26. října 2017

Od listopadu 2017 dojde ke změně způsobu nakládání s odpady ve městě, bližší informace najdete v tomto článku. 

Vybité baterie - kam s nimi?

23. října 2017

Informace o třídění vybitých baterií. Přijďte si pro krabičku Ecocheese na třídění baterií.

Povinnost majitelů kotlů na tuhá paliva

16. října 2017

Upozorňujeme na povinnost týkající se majitelů kotlů na tuhá paliva o tepelném příkonu 10 ‑ 300 kW napojených na teplovodní soustavu ústředního vytápění domu. 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00

Město Pohorelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu