Informace z odboru

Svoz plastu 9. 8. a svoz bioodpadu 10. 8.

8. srpna 2017

Ve středu 9. 8. 2017 se uskuteční svoz plastu. 

Ve čtvrtek 10. 8. 2017 se uskuteční svoz bioodpadu.

Nádoby přistavte před dům již ve večerních hodinách před svozem. 

Přehled stanovišť kontejnerů na tříděný odpad

1. srpna 2017

Přehled stanovišť kontejnerů na tříděný odpad  - papír, plast, sklo, kovy, textil, elektro a jedlé oleje.

Sběrné nádoby na jedlé oleje a tuky

1. srpna 2017

V druhé polovině měsíce srpna 2017 budou na všechna stanoviště kontejnerů na tříděný odpad umístěny sběrné nádoby na jedlé oleje a tuky (zelené nádoby o objemu 240 l). Tyto nádoby budou určeny pouze na použitý potravinářský olej a tuk v uzavřených obalech (např. v PET lahvích). Původně avizovaný červencový termín realizace byl posunut z technických důvodů. Sběr olejů bude zajišťovat společnost EKO-PF s.r.o. 

Termíny vývozu odpadu v červenci a srpnu 2017

30. června 2017

Termíny vývozu odpadu v červenci  2017:

papír                             26. 7. 2017 (středa)

plast                            12. 7. 2017  (středa)

bioodpad                    6. 7., 13. 7., 20. 7. a 27. 7. 2017 (čtvrtek)

směsný odpad         5./6. 7. a 19./20. 7. 2017 (středa/čtvrtek)

Termíny vývozu odpadu v srpnu  2017:

papír                             23. 8. 2017 (středa)

plast                            9. 8. 2017  (středa)

bioodpad                    3. 8., 10. 8., 17. 8. 24. 8. a 31. 8. 2017 (čtvrtek)

směsný odpad         2./3. 8., 16./17. 8. a 30./31. 8. 2017 (středa/čtvrtek)

Uvedené termíny platí pouze pro domácnosti, veřejná sběrná místa jsou svážena v jiných termínech.

Přihláška k odběru nádob na tříděný odpad

21. června 2017

15125

Nádoby na tříděný odpad je možné stále objednávat. K dispozici jsou poslední sady nádob. Do 30. 6. 2017 je možné měnit velikost nádob. 

Svoz směsného komunálního odpadu 21. 6. a 22. 6. 2017

19. června 2017

Ve středu 21. 6. 2017 a ve čtvrtek 22. 6. 2017 se uskuteční svoz SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU.  Nádoby přistavte před dům již ve večerních hodinách před svozem.

Upozorňujeme, že směsný komunální odpad se od dubna 2017 sváží ve čtrnáctidenních intervalech.

Tři nová stanoviště kontejnerů

9. června 2017

Během měsíce května byla vybudována a zprovozněna tři nová stanoviště kontejnerů na tříděný odpad (papír, plasty a sklo). Tato stanoviště se nachází v ulici U větrolamu, u zdi areálu DHL (v lokalitě Polní) a u sběrného dvora na Loděnické ulici. 

Termíny vývozu odpadu v červnu 2017

29. května 2017

Termíny vývozu odpadu v červnu 2017 - DOMÁCNOSTI:

PAPÍR                    28. 6. 2017 (středa)

PLAST                   14. 6. 2017  (středa)

BIOODPAD              1. 6., 15. 6. a 29. 6. 2017 (čtvrtek)

SMĚSNÝ ODPAD  7./8. 6. a 21./22. 6. 2017 (středa/čtvrtek)

Veřejná sběrná místa:

PLAST   12. 6. a 26. 6. 2017 

PAPÍR   9. 6. a 23. 6. 2017

SKLO  15. 6. 2017

Upozorňujeme, že při svozu bioodpadu budou sváženy pouze nádoby. Cokoliv umístěné mimo nádobu nebude odvezeno (pytle, větve apod.). Papír, plast a směsný komunální odpad mohou být umístěny do i do pytlů k nádobám.

Stále je možné podávat přihlášky k odběru nádob na tříděný odpad - zde.

Svoz směsného komunálního odpadu 24. 5. a 25. 5. 2017 + ČIPOVÁNÍ POPELNIC

22. května 2017

Ve středu 24. 5. 2017 a ve čtvrtek 25. 5. 2017 se uskuteční svoz SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU.  Nádoby přistavte před dům již ve večerních hodinách před svozem.

V tomto termínu proběhne ČIPOVÁNÍ POPELNIC na směsný komunální odpad. Popelnice po svozu prosím neschovávejte! Týká se to pouze domácností, které nemají popelnice očipované.

Upozorňujeme, že směsný komunální odpad se od dubna 2017 sváží ve čtrnáctidenních intervalech.

Elektronická evidence výsypů nádob

19. dubna 2017

Účastníci zapojení do nového systému třídění odpadu obdrží přístupové údaje do elektronické evidence výsypů nádob. V této evidenci budou uvedeny jednotlivé provedené výsypy všech nádob a aktuální procento třídění pro dané číslo popisné. Údaje budou v evidenci zobrazeny vždy do 3 dnů po výsypu jednotlivých nádob. Z důvodu přihlašování velkého množství nových účastníků budou údaje v evidenci výsypů zobrazovány od 15. 5. 2017. Data budou evidována a zobrazena zpětně za všechny provedené výsypy.

PROJEKT: Nakládání s odpadem ve městě Pohořelice

7. dubna 2017

16329

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životní prostředí.

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu

30. března 2017

Svoz nebezpečného odpadu: 

Pohořelice                                                      28. 3. 2017 (úterý) 9:00 hod.

Smolín, Nová Ves a Velký Dvůr                     4. 4. 2017 (úterý) 9:00 hod.

Svoz velkoobjemového odpadu:

Pohořelice                                                      30. 3. - 1. 4. 2017 (čtvrtek až sobota)

Smolín, Nová Ves a Velký Dvůr                     6. 4. - 8. 4. 2017 (čtvrtek až sobota)

Do kontejnerů lze odkládat POUZE VELKOOBJEMOVÝ ODPAD, jako jsou např. části nábytku, koberce a jiný odpad větších rozměrů, který nelze uložit do nádob na směsný komunální odpad. Větší větve je možné odložit vedle kontejneru, budou se dále zpracovávat. 

DO KONTEJNERŮ NEPATŘÍ: NEBEZPEČNÝ ODPAD, ELEKTROZAŘÍZENÍ, STAVEBNÍ SUŤ, BIOODPAD, PAPÍR, SKLO, PLAST, NÁPOJOVÉ KARTONY A KOVY. 

 

Termíny vývozu odpadu v dubnu 2017

29. března 2017

Termíny vývozu odpadu v dubnu 2017:

papír                  5. 4. 2017 (středa)
plast                  19. 4. 2017  (středa)
bioodpad           6. 4. a 20. 4. 2017 (čtvrtek)
směsný odpad 12./13. 4. a 26./27. 4. 2017 (středa/čtvrtek)

Upozorňujeme, že při svozu bioodpadu budou sváženy pouze nádoby. Cokoliv umístěné mimo nádobu nebude odvezeno (pytle, větve apod.).

Stále je možné podávat přihlášky k odběru nádob na tříděný odpad - zde.

Svoz papíru v pondělí 27. 3. 2017

25. března 2017

V pondělí 27. 3. 2017 se uskuteční mimořádný svoz modrých nádob na papír.  Nádoby přistavte před dům již ve večerních hodinách před svozem.

Čipování popelnic na směsný komunální odpad - 2. termín

14. března 2017

Ve dnech 15. a 16. 3. 2017 (středa a čtvrtek) proběhne druhé kolo čipování popelnic na směsný komunální odpad. Čipování bude probíhat v den svozu odpadu. Popelnice, které nejsou očipované z minulého týdne, po vývozu prosím neschovávejte.

 

  • Čipování popelnic se týká všech domácností ve městě, tedy i těch domácností, které se do nového systému třídění nezapojily. 
  • Popelnice musí být označeny číslem popisným!!
  • U rodinných domů se budou čipovat maximálně 2 popelnice na směsný komunální odpad na jednu domácnost.

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu