Informace z odboru

Informace o výsledcích kontrol OŽÚ za rok 2020

24. února 2021

Městský úřad Pohořelice, odbor obecní živnostenský úřad, provedl v období od 01.01.2020 do 31.12.2020 celkem 45 kontrol, z toho 38 u fyzických osob a 7 u právnických osob. Všechny kontroly byly zaměřené na dodržování povinností stanovených zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále 18 kontrol bylo zaměřeno na dodržování povinností stanovených zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, 4 kontroly na kontrolu lihovin, 4 kontroly na dodržování povinností stanovených zák. č. 353/2003, zákona o spotřebních daní, ve znění pozdějších předpisů, bylo provedeno 4 kontroly na dodržování povinností stanovených zák. č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějšího předpisu, a další.

Jednotné kontaktní místo

13. srpna 2010

Živnostenský úřad města Brna se stal Jednotným kontaktním místem pro podnikatele či zájemce o podnikání v rámci volného poskytování služeb
informace o činnosti

5238

Jednotné kontaktní místo Brno

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu