Parkoviště P+R, náměstí Svobody

Stavba parkoviště se nachází ve městě Pohořelice na náměstí Svobody, v těsném sousedství s budovou fary Římskokatolické farnosti. Stávající štěrková plocha pro odstavování vozidel bude v rámci stavby nahrazena novou plochou s odpovídajícím konstrukčním zpevněním a systémem odvodnění. Plocha parkoviště je navržena jako vodopropustná z betonové distanční dlažby, pouze parkovací stání pro osoby se ZTP jsou navržena s povrchem ze zámkové betonové dlažby. Stavba parkoviště představuje stavbu parkoviště v režimu systému P+R (Park and Ride) v souvislosti s existencí přestupního terminálu IDS JMK v Pohořelicích na ul. Lidická (silnice II/416). Kapacita parkoviště je 43 míst pro osobní vozidla do 3,5t, z toho 3 místa pro osoby se zdravotním postižením (osoby se ZTP). Parkoviště je tvořeno dvěma samostatnými plochami, které jsou napojeny na stávající místní komunikaci samostatnými sjezdy. Vodopropustná konstrukce parkoviště umožňuje vsakování srážkové vody přes konstrukci vozovky, v níž je navrženo řešení k zachytávání lehkých kapalin. Voda je příčným sklonem zemní pláně sváděna do retenčně vsakovací rýhy, v nichž je v území zdržena, využita k závlaze stromů a vsaku do podloží. Retenčně vsakovací rýhy jsou vybaveny podélnou drenáží, která je přes šachtu s bezpečnostním přepadem zapojena do prodloužení dešťové kanalizace. V pásech retenčně vsakovacích rýh, které jsou tvořeny strukturálním substrátem bude provedena výsadba trávy a budou vysazeny stromy. Navazující plochy chodníků budou v rámci stavby parkoviště upraveny. Současné plocha navazující na parkoviště na náměstí Svobody bude rozšířena o chodník v šířce 2,25m. Na okraji navazující zpevněné plochy náměstí budou realizovány vegetační úpravy formou zelených stěn z drátěných košů a popínavých rostlin. Příčným spádováním plochy bude zajištěno přivedení srážkové vody k navrženým stěnám. U parkoviště je navrženo celkem 15ks míst pro odstavení jízdního kola. Parkoviště bude osvětleno veřejným osvětlením LED svítidly na stožárech. Stavba parkoviště vyvolává přeložky inženýrských sítí veřejného osvětlení, NN a VN vedení a vodovodu, které jsou řešeny samostatnými stavebními objekty. Místní komunikace napojená na silnici II/416, na kterou bude napojeno parkoviště P+R bude v rámci stavby opravena. Opravou místní komunikace nejsou vyvolány přeložky inženýrských sítí. Stávající veřejné osvětlení místní komunikace bude opraveno výměnou stávajících svítidel podél komunikace. Stávající chodníky od současného terminálu IDS JMK k parkovišti P+R nejsou vybaveny prvky pro bezbariérové užívání a samostatný pohyb osob s tělesným nebo zrakovým postižením. V rámci stavby je navrženo provést opravu chodníků s doplněním prvků, tj. varovné, signální a naváděcí pásy a umělé vodící linie.

 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu